Husband Wife Jokes: .Hindi Marriage and .................................!!!
 

 
h

Patni:- main tumse jo kuch bhi kahti hu tum ek kaan se sunkar doosre se nikaal dete ho.
Pati:-aur main tumse kuch bhi kahta hu to tum dono kaan se sunkar muh se nikaal deti ho.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pati:-main jeevan main aaj jo kuch bhi bana hoon,apne aap bana hoon.
Patni:-lo, main aaj tak bekar hi bhagwaan ko kosti rahi.

Post a Comment

From around the web